Welkom

Deze website geeft een overzicht van de tijdsbesteding van de Belgen - wonende in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaanderen en Wallonië - in 1999, 2005 en 2013. Ze is tot stand gekomen dankzij een samenwerkingsverband tussen de onderzoeksgroep TOR van de Vrije Universiteit Brussel en Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium.

De tijdsbesteding van de respondenten werd, conform de EUROSTAT-richtlijnen, geregistreerd aan de hand van een dagboekje waarin de respondenten gedurende één weekdag (van maandag tot vrijdag) en één weekenddag (zaterdag of zondag) per 10 minuten hun tijdsbesteding in hun eigen woorden noteerden. In het dagboekje noteerden de respondenten naast al hun bezigheden (activiteiten) ook informatie over de plaats van de activiteit, de personen die aanwezig zijn tijdens het uitvoeren van de activiteit en het eventuele vervoermiddel bij verplaatsingen.

In 1999 hielden 8.382 respondenten van 12 jaar of ouder uit 4.275 gezinnen gedurende twee dagen hun tijdsbesteding bij. In 2005 waren het 6.400 respondenten van 12 jaar of ouder uit 3.474 gezinnen. In 2013, ten slotte, gaat het om 5.559 respondenten van 10 jaar of ouder uit 2.744 gezinnen.

De selectie gebeurde op gezinsniveau. Dit betekent dat alle gezinsleden vanaf de leeftijd van 12 jaar (of vanaf 10 jaar in 2013) de dagboekjes hebben ingevuld. Alle leden van éénzelfde huishouden vulden dezelfde registratiedagen in.

Eigen tabellen maken

Deze website biedt u de mogelijkheid een uitgebreid overzicht te bekomen van de tijdsbesteding van Belgen vanaf 12 jaar over de jaren heen. Aan de hand van de tabellen kan u de tijdsbesteding van de Belgen per dag en per week en opgedeeld naar een aantal relevante achtergrondkenmerken ontdekken. U kan deze tabellen zelf samenstellen naar uw eigen interesse.

Via de menu-knop 'Tabellen' is het mogelijk om een eerste inzicht te verwerven in de tijdsbesteding van de Belg. Hiervoor is weinig of geen expertise nodig ('normale modus'). Bent u beter vertrouwd met tijdsbestedingsonderzoek, dan kan u meer gedetailleerde informatie bekomen via de ('expert modus').

Indien u zich eerst wil inwerken in de materie kan u via de menu-knoppen meer informatie over het onderzoek en over de website vinden. Hier vindt u naast een beknopte handleiding over de website ook meer informatie over de gebruikte bevragingsmethode, het dagboekje, de variabelen en de parameters.


Bronvermelding bij het gebruik van gegevens van deze website:

Glorieux, I., J. Minnen, T.P. van Tienoven, et al. (2015) Website 'Belgisch tijdsbudgetonderzoek' (www.time-use.be), Onderzoeksgroep TOR Vrije Universiteit Brussel & AD Statistiek – Statistics Belgium, Brussel.

Contactinfo:

TOR: Ignace Glorieux & Joeri Minnen, torinfo@vub.ac.be.