Dagboekje

De basisprincipes 

Het dagboekje vormt het voornaamste meetinstrument bij tijdsbudgetonderzoek. De dagboekregistratie gebeurde aan de hand van de 10-minutenregistratie methode. Dit betekent dat de respondenten elke tien minuten hun handeling in hun eigen woorden moeten omschrijven in hun dagboekje.

Naast de activiteiten en de (eventuele) nevenactiviteiten, noteerden de respondenten de plaats, het (eventuele) transportmiddel en wie de interactiepartners waren die aanwezig waren tijdens het stellen van de activiteit. Al deze vragen werden beantwoord voor alle omschreven activiteiten gedurende één weekdag en één weekenddag.

Hoe dit concreet bevraagd werd, wordt duidelijk bij het bekijken van een bladzijde (.pdf) uit het dagboekje. 

De activiteitenlijst

De respondenten omschreven in het dagboekje hun activiteiten in eigen woorden. Nadien werden aan de hand van een activiteitenlijst de activiteiten gehercodeerd in detailactiviteiten. In 1999 en 2005 werden er andere detailactiviteiten gebruikt dan in 2013.

Om de vergelijking tussen de jaren mogelijk te maken én de tijdsbesteding overzichtelijk voor te stellen, werden de detailactiviteiten gegroepeerd naar 31 subcategorieën en 10 hoofdcategorieën van activiteiten.

De 10 hoofdcategorieën zijn:

  1. Werk
  2. Huishoudelijk werk
  3. Kinderzorg
  4. Persoonlijke verzorging
  5. Slapen & rusten
  6. Opleiding
  7. Sociale participatie
  8. Vrijetijd
  9. Onderweg
  10. Overige

Ter illustratie wordt de indeling in subcategorieën van de hoofdcategorie 'Werk' weergegeven:

  1. Werk

        1.1 Werken op de werkplaats, thuis, ...

        1.2 Tijd op het werk zonder te werken

        1.3 Tijd i.v.m. werkloosheid en werk zoeken

Elke subcategorie bevat gedetailleerde activiteiten die onder deze noemer werden gegroepeerd. Zo omvat de subcategorie 1.1 'Werken op de werkplaats, thuis, …' o.m. volgende detailactiviteiten: 'Normaal werk', 'Betaald overwerk', 'Werk in functie van beroep zonder vergoeding van overuren',  . Voor een overzicht van al de categorieën kan u de activiteitenlijst (.pdf) raadplegen. Voor het maken van eigen tabellen zijn enkel de hoofd- en subcategorieën beschikbaar.