Context

In de 'gewone modus' wordt automatisch de tijdsbesteding naar activiteiten weergegeven. In de 'expert modus' kan het onderscheid gemaakt worden tussen tijdsbesteding naar activiteiten of tijdsbesteding naar plaats en met wie (als context). Via de context-knoppen 'plaats' en 'met wie' worden de tabellen gegenereerd die informatie geven over de tijd die besteed wordt op verschillende plaatsen en met verschillende interactiepartners. Deze informatie noteerden de respondenten naast hun gestelde activiteit in het dagboekje. De context variabelen worden niet verder opgedeeld in niveaus.

De context 'plaats' geeft weer waar de activiteit plaats heeft gehad. De mogelijkheden zijn:

 • Thuis
 • Tweede woning
 • Werkplaats, school, universiteit
 • Huis van ander persoon
 • Restaurant,café of bar
 • Andere plaats 
 • Onderweg
 • Plaats onbekend

 

De context 'met wie' geeft aan of er andere personen aanwezig waren bij het beoefenen van de activiteit. Deze variabele is wel niet zo goed geregistreerd zodat dit niet van alle activiteiten gekend is. De mogelijkheden zijn:

 • De persoon was alleen
 • Met andere leden van het gezin
 • Met andere mensen buiten het gezin
 • Met gezinsleden (geen kinderen) en andere mensen buiten het gezin samen
 • Onbekend of er iemand aanwezig was of niet
 • Slapen

Opmerking: Bij het registreren van de activiteit 'Slapen', was was voor de respondenten niet mogelijk om aan te geven met wie men had geslapen. Om deze reden is er een extra categorie toegevoegd aan de context variabele 'met wie'.