BRAIN-be

Federaal Wetenschapsbeleid – BRAIN-be

BRAIN-be of Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks is de eerste fase (2012-2017) van een recurrent kaderprogramma dat toelaat om, dankzij de financiering van onderzoeksprojecten die steunen op wetenschappelijke excellentie en die Europees en internationaal zijn verankerd, zowel tegemoet te komen aan de kennisbehoeften van de federale departementen als om het wetenschappelijk potentieel van de Federale Wetenschappelijke Instellingen te ondersteunen.


Doelstellingen

De strategische doelstellingen van het BRAIN-be programma werden gedefinieerd in functie van de federale visies en prioriteiten (zowel op beleids- als wetenschappelijk vlak) en zijn de volgende:

    • een coherent wetenschapsbeleid bevorderen in de FWI's en er wetenschappelijke uitmuntendheid steunen en versterken;
    • de toegang bevorderen tot het wetenschappelijke potentieel, de infrastructuur en de collecties die beschikbaar zijn binnen de FWI's;
     • het onderzoekspotentieel afstemmen op de maatschappelijke noden;
     • de nodige wetenschappelijke kennis aanbrengen voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het federaal beleid/ de federale strategieën, en meer bepaald inzake transversale thema's bij meerdere departementen;
     • wetenschappelijke ondersteuning bieden voor de formulering van een Belgisch standpunt in diverse internationale beleidsontwikkelingsfora;
     • het ontwikkelen en bereiken van een kritische onderzoeksmassa voor de thema's die prioritair worden geacht om de impact van het federaal onderzoek te versterken;
     • ...


     Adresgegevens

     Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO)

     Louizalaan 231

     B-1050 Brussel

     Tel: +32 (0)2 238 34 11

     Fax: +32 (0)2 230 59 12


     E-mail: BRAIN-be@belspo.be

     Website: http://www.belspo.be/belspo/brain-be/