AD Statistiek

Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium maakt deel uit van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Ze heeft de opdracht om aan de informatiebehoeften van de overheid, de bedrijfswereld en de burgers te voldoen door hen actuele cijfers over de toestand van het land aan te bieden.

Relevante statistieken zijn voor elk van deze doelgroepen essentieel om een constructief en onderbouwd debat te kunnen voeren, om efficiënt te plannen en om doelgericht te handelen. Daarnaast hebben ook studenten, onderzoekers en alle anderen die kennis willen opbouwen, nood aan cijfers en statistieken.

De informatie die we leveren bestrijkt vele domeinen: bevolking, samenleving, werk, economie, financiën, landbouw, industrie, vervoer en verkeer, diensten, de informatiemaatschappij, ... De opsomming alleen al toont hoe breed de waaier van aangeboden statistieken wel is.

Op de website http://statbel.fgov.be vindt u een uitgebreide keuze uit onze gegevens en al onze publicaties in downloadbare vorm.


Adresgegevens

Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium
Koning Albert II-laan 16
1000 Brussel

E-mail: statbel@economie.fgov.be
Website: http://statbel.fgov.be