Handleiding tabellen

Hoe maakt u een eenvoudige tabel? ('gewone modus')

In de 'gewone modus' worden tabellen gegenereerd waarbij u een algemeen overzicht krijgt van de gemiddelde tijdsbesteding van de Belgen. U heeft zelf de mogelijkheid om een keuze te maken in onderzoeksjaar (1999, 2005, 2013), parameter en type dag. De 'gewone modus' geeft u eveneens de mogelijkheid om te differentiëren naar geslacht.

In de menu aan de linkerkant selecteert u eerst de gewenste specificaties waarmee u aan de slag wilt en klikt u vervolgens op de groene knop ‘Maak de tabel’Door in de tabel op de individuele activiteiten te klikken, krijgt u een gedetailleerd weergave van hoe deze zijn samengesteld. Indien u bijvoorbeeld klikt op ‘Betaald werk’, krijgt u een overzicht van de activiteiten die hierin vervat zitten, in dit geval gaat het om ‘Werken op de werkplaats, thuis’, ‘Tijd op het werk zonder werken’ en ‘Tijd ivm de werkloosheid en werk zoeken’, én u ziet tevens de tijd dat aan elk van deze activiteiten werd gespendeerd.

Hoe maakt u een tabel op maat? ('expert modus')

Via de 'expert modus' en kan u tabellen op maat opstellen. In een eerste stap kan u onder 'activiteit of context' kiezen of u tijdsbestedingsgegevens wil bekijken naar activiteit (hoeveel tijd er aan een bepaalde activiteit werd besteed), naar plaats (hoeveel tijd er op een bepaalde plaats werd doorgebracht) of naar sociale context (hoeveel tijd er met wie werd doorgebracht).

Vervolgens kan u onder 'parameters' kiezen of u de duur per participant, duur per respondent en/of participatiegraad in uw tabel wil opnemen. Indien u deze optie wil gebruiken, lees dan zeker de uitleg over de duur per respondent/participant en participatiegraad hier nog eens na.


U heeft tevens de optie om de tabel op te splitsen naar allerhande achtergrondvariabelen (regio, geslacht, leeftijd, …). U kan deze variabelen van volgorde verwisselen door deze te verslepen. Zo kan u bijvoorbeeld binnen de arbeidssituatie voor mannen en  vrouwen bekijken hoe hun tijdsbesteding eruit ziet door arbeidssituatie boven geslacht te plaatsen.

Hoe exporteert u een tabel?

Wanneer u een tabel maakt kan u deze steeds downloaden als een excel bestand. De opmaak van de gegevens ziet er net hetzelfde uit als op de website, alleen worden de duurtijden in minuten weergegeven in plaats van 'uren:minuten'.