Research Group TOR

De onderzoeksgroep TOR (Tempus Omnia Revelat) werd in 1982 opgericht door een groep onderzoekers van de Vakgroep Sociologie van de Vrije Universiteit Brussel, met als doel onderzoek te voeren naar tijdsbesteding en temporele structuren binnen de hedendaagse maatschappij. Sinds meer dan 30 jaar doet TOR aan tijdsbestedingsonderzoek.

Doorheen de jaren verbreedde TOR zijn interessegebied van de sociologische studie van tijd naar cultuurstudies in het algemeen. TOR doet fundamenteel en toegepast onderzoek naar verscheidene thema's, zoals tijdsbesteding, culturele trends in Vlaanderen, media, jeugdcultuur, onderwijs, levensloop en de sociale maatschappij. Dankzij zijn uitgebreide expertise en ervaring is TOR tevens betrokken bij verschillende grootschalige inter-universitaire en beleidsmatige onderzoeksprojecten.


Adresgegevens

Postadres:

Vrije Universiteit Brussel - Vakgroep Sociologie
Pleinlaan 2
1050 Brussel
Tel: +32 (0)2 614 81 50
Fax: +32 (0)2 614 81 40

E-mail: torinfo@vub.ac.be

Website: http://www.vub.ac.be/TOR/

Bezoekadres:

Karel Van Miert gebouw

Pleinlaan 5

1050 Brussel